Libor Klubal

Technologie ve výuce a vzdělávání

Dozvědět se více
HTML5 Logo

Moderní výuka

Průběžně vytvářím internetový portál týkající se využití moderních technologií ve výuce. Byl založen v roce 2012 a je průběžně doplňován a aktualizován.

Přejít na www.iPadvetride.cz

Školení

Zajišťuji akreditovaná školení pro jednotlivce i celou sborovnu. Poskytuji poradenskou činnost v oblasti integrace ICT a školení pedagogického sboru.
Všechna školení jsou akreditována v systému DVPP.

Přejít na stránky iSkolstvi.cz

Reference

Kontakty

Mou práci můžete sledovat na sociálních sítích. Profesní profil udržuji zejména na sociální sítí Twitter.

Přejít na přehled všech kontaktů